Cursus Mariene Biologie | SWG - De Belgische StrandWerkGroep

Nieuws

Cursus Mariene Biologie

Toegevoegd op 2019-09-01 21:07:08 door Ameye, Tom
Dit jaar organiseert de Strandwerkgroep in samenwerking met het Duinenhuis en de Provincie West-Vlaanderen een cursus mariene biologie (2 lesavonden en 1 strandexcursie)
*** DE CURSUS IN 2019 IS REEDS VOLZET ***

Cursus Mariene Biologie


georganiseerd door de Strandwerkgroep België
in samenwerking met het Duinenhuis en de Provincie West-Vlaanderen
 
Programma
 
Dinsdag 5 november – 19h – 21h30
Plaats: Duinenhuis, Koksijde
 
Hydroïden en hun medusen (Hans De Blauwe)
Van 1999 tot 2003 bestudeerde Hans de hydroïden en hun hydromedusen aan onze kust. Vanavond krijg je een overzicht van de soorten, hoe je ze herkent, of ze larven of hydromedusen aanmaken en hoe je de hydromedusen herkent. Je krijgt tips waar je moet zoeken en hoe je vanuit de kwalletjes de hydranten kan kweken. In de daaropvolgende jaren bleef het niet stil, het Ikealampenkapje zorgde in 2015 voor een ongeziene invasie en een ongeziene samenwerking met tientallen strandbezoekers in België en Nederland. Toen werden ook kolonies uit de kwal gekweekt. Niet vanzelfsprekend voor zulke grote kwallen met zulk nietige hydrantjes. De werkwijze en resultaten zie je vanavond op foto's.
 
Nieuwe soorten in de Noordzee, wie zijn ze en vanwaar komen ze? (Francis Kerckhof)
 
Het mariene leven - de biodiversiteit - in de Noordzee en vooral dan in de kustwateren verandert snel en ingrijpend. Aziatische krabbetjes, wieren en oesters, Amerikaanse schelpdieren. Zeepokken uit Canada en Nieuw- Zeeland het ze zijn maar enkele voorbeelden van de talrijke exotische soorten van over heel de wereld die tegenwoordig in onze Noordzee een nieuwe thuis vinden. Hoe dit allemaal kon gebeuren, om welke soorten het gaat en wat hun - soms belangrijke – effecten op de het kustecosysteem zijn, komen in deze voordracht aan bod.
 
Dinsdag 12 november – 19h – 21h30
Plaats: Duinenhuis
 
Vissen en hun verscheidenheid (Guido Rappé)
Wie aan zeeorganismen denkt,  denkt al snel aan schelpen. Nochtans zijn wellicht de talrijke gewervelde dieren van de zee bij het brede publiek het best gekend, met name de vissen. Dat heeft alles te maken met het feit dat we ze af en toe op een bordje leggen. De vishandel biedt een eerste zicht op hun biodiversiteit, maar dan alleen van deze met commerciële waarde. Er zijn echter wel meer soorten dan dat 30-tal dat uit de handel op ons afkomt. In de zuidelijke Noordzee komen toch snel een 150-tal soorten voor, sommige altijd, sommige min of meer regelmatig, sommige seizoenaal, sommige als extreme zeldzaamheid. De biodiversiteit van de zeevissen langs onze kust en enige aspecten van hun biologie passeren de revue.
 
 
Het strand, meer dan zand. Van wie zijn al die sporen? (Francis Kerckhof)
Het strand wordt door sommigen als een biologische woestijn beschouwd, maar onder het oppervlak, tussen de zandkorrels, krioelt het van het leven. Dat het strand meer dan zand is, dat merk je aan de talrijke sporen die verschillende organismen achterlaten en die allerlei patronen op het zand vormen. Ze vertellen iets over de - soms spannende -  levenswijze  van de strandbewoners. In deze voordracht krijg je een beeld van de zeer gevarieerde strandfauna. En de organismen die in het getijdengebied in een zandstrand leven, moeten over speciale kwaliteiten beschikken, ook dat kom je te weten.
 
Zaterdag 16 november – 9h – 11h
Strandexcursie
Afspraak om 9h aan Ster der Zee (monument, Professor Blanchardlaan, Koksijde)
Laagwater om 9h36.
Begeleiders : Francis Kerckhof, Ingrid Jonckheere.
 
Inschrijven:
 
Stuur een email naar ingrid.jonckheere@west-vlaanderen.be
En stort 25 euro op rekeningnummer BE14 9733 6721 7883 (Bic: ARSPBE22)
op naam van "De Strandwerkgroep" p/a Floris Verhaeghe
Torhoutstraat 124, 8610 Kortemark
Met vermelding: Cursus Duinenhuis
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt to 40.
 


[Overzicht] [Login]