Wie zijn SWG en wat doen ze? | SWG - De Belgische StrandWerkGroep

Wie zijn SWG en wat doen ze?

We zijn natuurliefhebbers die geboeid zijn in alles wat leeft in het zilte nat, op het strand of in de duinen. We schuimen strandhoofden af en kijken tussen stenen en rotsen naar wieren, mosdiertjes en schaaldiertjes. We kruien in het strandwater, niet alleen voor de garnalen, maar veeleer om het determineren van alles wat in en op de zeebodem leeft. Elk jaar organiseren we ook een reisje 'de buitenlandse excursie'. Onze passie reikt uiteraard verder dan enkel het pure determinatiewerk. We zijn niet alleen nieuwsgierig naar namen. We zoeken ook naar verbanden als: waarom leven deze soorten hier? Kwamen zij hier ook vroeger voor? Hoe leven deze soorten? Welke rol spelen ze in het mariene ecosysteem? Sommigen pluizen historische literatuur uit tot in het diepste stof en wagen zich tot het publiceren van revisies en herbeschrijvingen van soorten. De grens tussen amateurisme en wetenschappelijk onderzoek wordt soms zeer klein.

Dit is echter helemaal niet zo gek dan het lijkt. Het is een traditie die we voortzetten. Zo treden we in de voetsporen van vele bekende taxonomen. Deze prominente onderzoekers waren vaak pioniers in het mariene onderzoek, wereldwijd!

Wist je trouwens dat Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894) in 1843 het eerste laboratorium voor mariene biologie in de wereld oprichtte? In Oostende!


Het linkerblok is het eerste mariene station van de wereld te Oostende, 1843 (Sand, 1897 in Hamoir, 2002)

Van Beneden was de eerste zooloog die de systematiek van onze Belgische littorale fauna bestudeerde. En dit meer dan een decennium voor Darwin's boek 'on the origin of species' (1859) verscheen, en zijn evolutietheorie voor veel ophef zorgde. We waren er vroeg bij!

 


Een portret van Pierre-Joseph Van Beneden door E. Boerman (Hamoir, 2002)

Begin 20ste eeuw fotografeerde en illustreerde Jean Massart grote delen van onze kust. Dit zijn nu erg belangrijke bronnen van informatie voor de studie naar oorspronkelijke toestanden.


De Ijzermonding anno april 1907 (Massart, 1908)

Belgische onderzoekers als Gilson, Giltay, Leloup, Prenant, Adam en vele anderen staan in de geschiedenis van het mariene onderzoek bekend als vooraanstaande systematici. Zij beschreven meer dan 100den soorten voor het eerst aan onze Belgische kust en ver daarbuiten.


Gustave Gilson was directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen(KBIN) van 1909-1925 (Damien & Rutten, 1936).

Het monitoren van onze mariene biodiversiteit blijft belangrijk. Onze zeeën zijn aan continue veranderingen onderhevig. Daarenboven worden deze processen versneld door globalisatie en toenemende klimaatsveranderingen. Nieuwe soorten komen onze havens binnen en bloeien weelderig. Andere soorten kunnen zich niet aanpassen en verdwijnen. Veranderingen in biodiversiteit kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de werking van het ecosysteem. Deze veranderingen moeten we blijven documenteren. Onze voorgangers hebben alvast een belangrijke schat aan informatie aangelegd.

Wetenschappelijke instellingen en universiteiten trachten een beter inzicht en overzicht te krijgen van wat er leeft en heerst in onze zee. Ook onze strandwerkgroep speelt hierin een belangrijke rol. Op het terrein zijn het vaak onze vrijwilligers die als eersten nieuwe geïntroduceerde soorten ontdekken.

En we doen het natuurlijk ook omdat we het gewoon leuk vinden!

Iedereen is welkom op onze activiteiten en leden ontvangen ons tijdschrift "De Strandvlo".

De abonnementsprijs voor Belgische leden is € 17,00. Te storten op rekening (OPGELET: NIEUW REKENINGNUMMER !)
IBAN BE14 9733 6721 7883, BIC ARSPBE22
op naam van: "De Strandwerkgroep"
p/a F. Verhaeghe
Torhoutstraat 124, 8610 Kortemark

In het buitenland kan ook gestort worden op Argenta,
BIC ARSPBE22, IBAN BE14 9733 6721 7883
op naam van Strandwerkgroep België.
Buitenlandse leden betalen € 20,00.

Huidig Bestuur

Statuten