Een boei op het strand | SWG - De Belgische StrandWerkGroep

Een boei op het strand

Forums: 

Dag allemaal,

Op maandag 25-08-2008 vond ik op het strand van De Panne een zwarte boei. Hij lag ter hoogte van de Rampe. Voor wie de Rampe niet kent, het is de plaats waar de bootjes in het water gelaten worden. Bij navraag bij de strandwerkers vertelden ze mij dat die boei door de redders aan wal was gebracht. De hoogte van die zwarte boei is ongeveer 1,50m. Het touw dat er nog aanvast hing had een effen snijvlak. Ik veronderstel dat iemand die boei heeft los gesneden. Het gaat waarschijnlijk om een boei van de Franse mosselkwekers ter hoogte van Duinkerke.
Volgende organismen waren op de boei te vinden:

Gorgelpijp (Tubulari larynx) zeer talrijk en nog levend

Slijkgarnaal (Jassa falcata) deze amfipode kwam met enkele honderden nog levend voor. Ik nam er enkele mee naar huis en ik had zowel mannetjes als vrouwtjes mee. Deze slijkgarnaal komt algemeen in inter-getijdengebied en in ondiep water voor, tot enkele tientallen meters diepte. Leeft in kokertjes die het bouwt tussen wieren en hydroïdpoliepen en op een willekeurige harde ondergrond. Dit is één van de meest belangrijke soorten in aangroeigemeenschappen (fouling communities). Veel op scheepswrakken in de Noordzee, waar het dier hele delen van een wrak kan bedekken. Dat ziet er dan uit als een grijsbruin, ruw en slibbig oppervlak. Dit komt door de kleur van het dier en zijn kokertjes, maar ook doordat zich tussen de vele kokertjes slib
Dit 7 tot 12 mm lange kreeftje heeft als opvallend kenmerk dat het mannetje een soort schaarpoten heeft, men noemt dit gnathopoden. Het eerste paar poten van het borstgedeelte heeft zo'n schaar, maar het tweede ook en juist die scharen zijn in verhouding tot het lichaam zeer groot. Het vrouwtje heeft ook een speciaal werktuig aan die poten, maar dat ziet er wat anders uit, meer als een soort haak.

Driekantige kalkkokerworm (Potamoceros triqueter) enkele.
Darmwier (Enteromopha spec.) algemeen
Zeesla (Ulva spec). algemeen
Vulkaantje (Balanus perforatus) enkele tientallen allen zeer klein.
Nieuw-Zeelandse zeepok (Elminius modertus) ook enkele tientallen en klein.

Groeten,

René