levende tapijtschelp en roggekapsels | SWG - De Belgische StrandWerkGroep

levende tapijtschelp en roggekapsels

Forums: 

Tijdens de maandelijkse kadavertelling hebben Dominique Verbeke en Franky Bauwens op het strand van Lombardsijde een levende tapijtschelp VENERUPIS SENEGALENSIS en ook enkele levende kokkels CERASTODERMA EDULE gevonden. Verder nog meerdere doubletten van de rechtsgestreepte platschelp TELLINA FABULA, ovale otterschelp LUTRARIA LUTRARIA en massa's Amerikaanse zwaarschedes ENSIS DIRECTUS.
In navolging van het gesprek tijdens de jaarvergadeing van de SWG werden er ook 3 eikapsels van de stekelrog RAJA CLAVATA en 4 eikapsels van de hondshaai SCYLIORHINUS CANICULA gevonden.